ECHIPA

Echipa în spatele FIX Makerspace este compusă din oameni dornici să contribuie la formarea unei comunități vioaie în jurul acestei inițiative. Membrii echipei sunt pasionați de DIY, crafting, design grafic, noile tehnologii IT și sunt determinați să se implice în noi provocări zi de zi. 

ECHIPA FIX

Cine se află în spatele FIX?

Posa Tibor

 Manager proiect

Csüdöm Orsolya

Asistent proiect

Nagy Károly

Mentor specialitate

Tőtős Erzsébet

Mentor specialitate

Csarnó László-Levente

Coordonator brand

Veres Csaba

Coordonator mentori

ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA AFACERILOR ÎN ROMÂNIA

FIX Makerspace este dezvoltat de Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România, acesta fiind o organizație civilă și a cărei scop este să ajute antreprenorii să-și crească competitivitatea şi să sporească cantitatea valorii adăugate produsă de aceștia.

Echipa este alcătuită din 20 de tineri profesioniști care lucrează în implementarea diferitelor proiecte.
Activitatea Asociației este strâns legată de proiectele implementate de aceasta, având în vedere faptul că începând din perioada de pre-aderare s-a implicat, atât ca Solicitant, cât și ca Partener în mai multe proiecte finanțate prin programul POCU, ROHU, PHARE CBC, POSDRU 2007-2013, respectiv Programul HURO CBC 2007-2013. În planificarea activității bazate pe proiecte, asociația a avut în vedere în mod continuu obiectivele sale strategice, adică dezvoltarea regiunii de Nord-Vest a României, prin formare profesională și servicii de sprijin pentru mediul de afaceri, atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Portofoliul de proiecte a Asociației implică atât proiecte „soft”, rezultând în elaborarea și autorizarea unui număr considerabil de programe de formare profesională urmat de furnizarea de servicii de formare pentru sute de beneficiari, cât și proiecte infrastructurale.