A BANKOK SZEREPE

A bank szerepének felmérésekor fontos látni a közcélját. A jegybank leggyakrabban az államé. Tevékenységét makroszinten végzi, az állam érdekében politikát folytat anélkül, hogy nyereséget javasolna.


A kereskedelmi bankok profitálnak a különféle tulajdonosi formákból. Közcéljuk abban nyilvánul meg, hogy elsősorban az ügyfelekért dolgoznak, hogy kielégítsék igényeiket. A bank gazdasági vállalkozásként nem folytathat jótékonysági tevékenységet. Betétesei pénzével nincs joga fedezni a fizetésképtelen adósok veszteségeit.

 

A bank, mint szociális intézmény, köteles a gazdaság teljes igényei közül kiválasztani azokat az aktív támogatással rendelkezőket, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy magasabb nyereséghez jussanak, és növeljék a felvett vállalkozás és maga a bank jövedelmezőségét.


A bank szerepe mennyiségi és minőségi szempontból is vizsgálható. A mennyiségi részt a piacon értékesített banki termék volumene és változatossága, vagyis a bank aktív működésének volumene határozza meg. A bank szerepének minőségi részét kiegyensúlyozott politikával érik el, amely mind a termelés, mind a banki hatékonyságot célozza.


A piackapcsolat gazdaságában a bankrendszernek három szerepe van:
1. bankokon keresztül kezelheti a kifizetéseket;
2. felhalmozza a pénzeszközöket és elküldi azokat különböző adósoknak, miközben el kell küldeni azokat az adósoknak, akik megtalálják az optimális felhasználásuk módját;
3. a bankok a Nemzeti Bank monetáris politikájának megfelelően szabályozzák a forgalomban lévő összeget.