A JOGI FORMA KIVÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

A vállalkozási formák közötti választásnál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
 • a létrehozás és a későbbi megszüntetés idő és költségigényét
 • a tulajdonos, a tulajdonosok által vállalt felelősséget, a működésben rejlő kockázatokat
 • a könyvvezetési szabályokat és adózási szempontokat
 • a külső forrásszerzési, tőkebevonási lehetőségeket
 • a vállalkozó önállóságát, függetlenségét
 • a működéssel összefüggő döntéseket
 • a vállalkozásban való személyes közreműködést, a munkavégzés lehetőségét
A lelendő vállalkozónak el kell döntenie, hogy:
 • egyedül szeretne dolgozni vagy üzlettársakkal
 • mekkora kockázatot vállal, szeretné-e korlátozni a felelősségét
 • hajlandó-e vagyonának vagy annak egy részének tartós lekötésére, vagy gyorsan egyszerűen kivonható formában szeretné tudni
 • milyen egyéb előnyöket vár a vállalkozástól a nyereségen kívül

A vállalkozások jogi formái közötti választás főbb szempontjai

 • Az induláshoz szükséges tőke nagysága
 • A vállalkozás kötelezettségeiért vállalt anyagi felelősség mértéke
 • A vállalkozás irányításában való részvétel lehetősége vagy kényszere
 • Finanszírozási lehetőségek (saját tőkéből és idegen forrásokból)
 • Adózási szabályok
 • A külső ellenőrzés mértéke
 • A befektetési cél
 • Alapítási költségek, illetve a jogi formához kötődő költségek
 • A tőkekivonás lehetősége

Rendelkezésre álló tőke:

A vállalkozónak fel kell mérnie, hogy rendelkezik-e elegendő forrással a vállalkozás alapításához, vagy külső forrás bevonása szükséges a cég alapításához. Külső források lehet ezekben az esetekben a hitelintézettől felvett hitel,ismerősöktől kapott kölcsön összege. A vállalkozónak minden esetben biztosítania kell a vállalkozás alapításához és működéséhez szükséges anyagi javakat. Abban az esetben, ha nincs elegendő tőke és hajlandó az egyén kockázatot vállalni számára megfelelő választás lehet az egyéni vállalkozási forma választása. Sokféle tevékenységet végezhet, foglalkoztathat alkalmazottat, elképzeléseit önállóan valósítja meg és a nyereségen sem kell osztoznia, viszont vállalkozása tartozásaiért teljes vagyonával felel, tehát kockázatos. Nem áll rendelkezésre elegendő tőke a vállalkozás beindításához a társas vállalkozási forma választása is célszerű lehet. A betéti társaság lehetővé teszi, hogy a beltag az ötletével, vagy képzettségével indítson vállalkozást, míg a kültag csak tőkével lép be, viszont a kültag felelőssége korlátolt. Amennyiben fontos szempont a felelősség teljeskörű korlátozása, abban az esetben a legjobb választása a kft., amely tekintetében az egyszemélyes forma is megengedett.

Önálló törekvések:

A leendő vállalkozás szempontjából meghatározó tényező, hogy milyen fokú önállósággal szeretne rendelkezni az egyén. Az egyéni vállalkozó minden döntését egyénileg hozza meg, míg Bt. esetében a beltagok döntési szabadsága nagyobb, mint a kültagoké. A Kft., Rt. és közös vállalat esetében az önálló törekvések háttérbe szorulnak, hiszen a döntés közös feladat.

Kockázatvállalási képesség:

A kockázati tényező is meghatározó jelentőséggel bír a gazdasági forma megválasztása tekintetében. Ha jelentősen szeretné csökkenteni a kockázatát, akkor olyan vállalkozási formát célszerű preferálnia, amiben a tagok felelőssége korlátolt, tehát lehet egy bt. kültagja, esetleg Kft., Rt. vagy közös vállalat tagja. A felelősség korlátozása az önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok sajátos jellemzője.

Bevitt vagyon mobilizálhatósága:

A vállalkozásba bevitt vagyon mobilizálhatósága, azaz pénzzé tehetősége is fontos a megfelelő vállalkozási forma megválasztása tekintetében. Az rt. tulajdonosa szabadon elhadhatja részvényeit, tehát rövid időn belül mobilizálható. Míg, aki egyéni vállalkozó, maga dönthet, hogy mikor vonja ki a vagyonát a vállalkozásából. A kft esetében bár az üzletrész szabadon értékesíthető, azonban a vállalkozásból nem vonható ki.

Vállalkozástól várt előnyök:

Vannak olyan vállalkozók, akik vállalkozásoktól vagyon, megélhetés, jövedelem szerzése mellett, munkahelyet szeretnének teremteni, ezáltal megélhetést biztosítani családtagjaiknak, alkalmazottaiknak. Van, aki irányítani, vezetni szeretné vállalkozását, és így szeretné megvalósítani önmagát. A jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok többnyire vagyon és személyegyesítő társaságok, itt a tagokat nem minden esetben a személyes közreműködés, hanem az eredményből való részesedés motiválja.