A SZERVEZETI ÁBRA KIDOLGOZÁSA

Szervezeti tevékenységek

A szervezeti ábra célja az, hogy vizuálisan bemutassa, hogy milyen tevékenységek vannak egy vállalkozáson belül, és ezen tevékenységek között milyen kapcsolatok maradnak fenn, jönnek létre vagy akár idővel szűnnek meg. Tehát nem emberi kapcsolatokról beszélünk, hanem tevékenységek közötti kapcsolatokról.

Amint a munkavállalók jól átlátják ezt a kapcsolatrendszert, a vállalkozás is sokkal gördülékenyebben tud működni, ugyanis letisztázódnak az alá- és fölérendelési, valamint a mellérendelési viszonyok, és ezzel rengeteg konfliktus kerülhető el.

Termelési tevékenységek

 • Termelés, vagy szolgáltatások végzése
 • Tevékenység végzéséhez szükséges anyagok, forgóeszközök beszerzése
 • Eszközök beszerzése

Értékesítési tevékenységek

 • Piaci ismeretek gyűjtése
 • Termékmarketing, cégmarketing
 • Viszonteladói kör építése, működtetése
 • Értékesítés
 • Ügyfélszolgálat

Adminisztratív tevékenységek

 • Számvitel (könyvelés)
 • Pénzügyek intézése
 • Számlázás
 • Munkaügy
 • Emberi erőforrás menedzsment
 • Jogi feladatok

Cégvezetési tevékenységek

 • Belső kontrolling
 • Ellenőrzési, érdekeltségi rendszerek kialakítása és működtetése
 • Cégvezetés
 • Informatikai ellátás működtetése

Stratégiai tevékenységek

 • Termék, szolgáltatás fejlesztése, kutatás
 • Stratégiai tervezés (küldetés, fejlődési irányok, stratégiai döntések)

Organigram - szervezeti ábra

Hierarchikus szervezet

Ez a típusú szervezeti ábra egyetlen egy vezetőnek rendelődik alá, tehát piramis formájú, és a főbb tevékenységi területeket alárendeli a felsővezetésnek. Egy kihalófélben lévő struktúra, de amely még mindig ott van a szervezetekben, ugyanis a szervezeti kultúrák nem könnyen alakulnak át.

Mátrix szervezet

Egy modernebb, egy később megjelenő szervezeti típus az a mátrix szervezet, amely nem annyira hierarchikus, nem annyira nehéz döntéseket hozni. A döntések úgymond a vezetésnek a csomópontjai, a kereszteződésekben alakulnak ki.Tehát látjuk azt, hogy a vízszintes síkon nagyjából azonos készségű vezetők sorakoznak fel, míg a függőleges irányban a különböző termékek, termékcsoportok sorakoznak. Mindegyik termékcsoportnál az a vezető irányítja egyik-másik folyamatot, amelyik ért hozzá. Tehát ez egy modernebb, újabb szerkezet, projektekben is nagyon gyakran használják. Azonban ami nagyon veszélyes lehet: akkor, amikor nagyobb már a vállalat nehéz az ellenőrzés, nehéz a dolgoknak az értékelése.