A VÁLLALKOZÁSOK ALAPVETŐ PARAMÉTEREI

A vállalkozás fogalmát a közgazdaságtan úgy definiálja, mint olyan gazdasági szervezeti alapegységet, amely elkülönülten gazdálkodik, a gazdasági élet más szereplőihez a piac közvetítésével kapcsolódik, miközben pénzjövedelem szerzésére, annak növelésére törekszik.

A vállalkozás működését külső és belső tényezők is egyaránt befolyásolják. Ilyen külső tényező pl. a piac, versenytársak, fogyasztók, a belső tényezők tulajdonképp a vállalkozás mérete, profilja, technológiái, stratégiája, illetve a vállalkozás múltja.

Vállalkozások csoportosítása

Tevékenység jellege szerint:

 • termelő vállalatok
 • szolgáltató vállalatok
 • kereskedelmi vállalatok

Vállalkozási forma szerint:

 • egyéni vállalkozás
 • társas vállalkozás

Tulajdonformájuk szerint:

 • magántulajdonú
 • szövetkezet
 • állami, valamint önkormányzati tulajdonú vállalat
 • vegyes tulajdonú vállalat

Nagyságuk szerint:

 • mikro, vagy törpe vállalkozás
 • kisvállalkozás
 • középvállalkozás
 • makró, vagy nagyvállalkozás

Az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény tartalmazza a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó alapvető szabályokat, rendelkezéseket. KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A KKV kategórián belül mikro vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.