AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁS

Az egyéni vállalkozás bejelentése

A bejelentési űrlap tartalmazza:
 • a bejelentő családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakcímét, állampolgárságát;
 • nyilatkozatát arról, hogy nem áll fenn kizáró ok;
 • főtevékenységet és a folytatni kíván egyéb tevékenységet;
 • az adózáshoz szükséges nyilatkozatokat;
 • székhely, szükség szerint a telephely, fióktelep címét.

Egyéb fontos tudnivalók

 • Egyéni vállalkozó egyidejűleg csak egy vállalkozást alapíthat, azonban annak nincs akadálya, hogy egymástól akár teljes mértékben eltérő többféle tevékenységet is folytathat.
 • A nyilvántartásba vételt követően kezdheti meg az egyéni vállalkozói tevékenységét. Amennyiben szakhatósági engedélyhez kötött a tevékenység folytatása, abban az esetben az engedély megszerzését követően kerülhet sor a tevékenység folytatására.
 • Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, vagy a tevékenység folytatásában van olyan személyes közreműködő, akit az egyéni vállalkozó határozatlan időre foglalkoztat (határozatlan idejű munkaviszony) és rendelkezik az előírt képesítéssel. (Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 16.§)
 • Köteles személyesen közreműködni a vállalkozói tevékenység gyakorlásában az egyéni vállalkozó, amely azonban nem jelenti azt, hogy személyes munkavégzési kötelezettsége lenne. Elég tág fogalom a személyes közreműködés, megvalósulhat akár a vállalkozás szervezésén, vezetésén, irányításán keresztül is.
 • Az egyéni vállalkozó tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával, korlátlanul köteles helyt állni. Ez azt jelenti, hogy bár számvitelileg elkülönül egymástól az egyéni vállalkozó a vállalkozásának vagyona és mint természetes személynek vagyona, de jogi értelemben ilyen jellegű elkülönítés nincsen.
 • A fennálló tartozás tekintetében amennyiben végrehajtás kerül eszközölésre, arra vonatkozóan a természetes személy teljes vagyona fedezetet nyújt. Azonban az egyéni vállalkozás nem alanya a felszámolási eljárásnak, tehát amennyiben a végrehajtás eredménytelen nincs lehetőség felszámolás útján történő megszüntetésére.