BANKI MŰVELETEK

A bankok által nyújtott pénzügyi szolgáltatásokat ( bankügyleteket, bankműveleteket ) a következőképpen csoportosíthatjuk:

  • passzív bankügyletek
  • aktív bankügyletek
  • fizetési forgalom lebonyolítása
  • egyéb banki szolgáltatások

Passzív bankműveletek

A passzív bankműveletek 2 fő típusát különböztetjük meg:

  • betétgyűjtés, banki értékpapír kibocsátása
  • hitelfelvétel

A gazdaság különböző szereplőinél megtakarítások keletkeznek, ezeknek azt a

hányadát, amelyet a jövedelemtulajdonosok a pénzintézeteknél helyeznek el

jövedelemszerzés (kamat) érdekében, bankbetétnek nevezik. A betét elhelyezés

által a banknak egyfajta kötelezettsége keletkezik.

Aktív bankműveletek, hitelnyújtás

Az aktív bankműveletek fő típusai a következők:

  • különböző típusú hitelek nyújtása
  • betételhelyezés más bankoknál
  • követelést megtestesítő értékpapírok (pl. államkötvények) vásárlása
  • tőkeérdekeltségek szerzése más vállalkozásoknál

A hitelnyújtás lényege: pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások meghatározott időre történőátengedése visszafizetési kötelezettség mellett, kamatfizetés ellenében.