EGYÉNI CÉG

Az egyéni cég bejelentése

Az alapító okirat aláírásától számított 30 napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak az egyéni cég alapítását. A cégnyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre az egyéni cég, a bejegyzés napjával. Az egyéni cég alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése a tag kötelezettsége, melynek elektronikus úton köteles eleget tenni (Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 24.§).
Az egyéni cég az alapító okiratban meghatározott jegyzett tőkével alakul. Ha az egyéni cég jegyzett tőkéje a kettőszázezer forintot meghaladja, a jegyzett tőke pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) állhat. A vagyoni betét értékéről az alapító a bejegyzés iránti kérelemben nyilatkozik. Ha az egyéni cég jegyzett tőkéje a kettőszázezer forintot nem haladja meg, a jegyzett tőke csak pénzbeli hozzájárulás lehet. (Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény 26.§)