EGYSZEMÉLYES KFT.

Az egyszemélyes kft-re vonatkozó legfontosabb jellemzők:

  • A létesítő okirat elnevezése alapító okirat.
  • Az apportot teljes egészében rendelkezésre kell bocsátani még a cégbírósági bejelentés előtt (kógens előírás).
  • Taggyűlés nem működik, az egyetlen tag írásban közli döntéseit az ügyvezetővel.
  • A társaság és annak egyedüli tagja közötti szerződések csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában érvényesek.
  • Saját üzletrészt nem szerezhet.
  • Az egyedüli tag felelősségére a minősített többséget biztosító befolyásra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
  • A társaság többszemélyes kft.-vé alakul, ha törzstőke felemelés útján új tagokat jelentenek be, vagy az üzletrészt felosztják. Ekkor az alapító okiratot társasági szerződésre kell módosítani.
  • Az egyszemélyes kft. további egyszemélyes társaságot is alapíthat.