ÉRTÉKEK KIVÁLASZTÁSA

A szervezet lényegét kifejező, az idővel nem változó, meggyőződéssel vallott és vállalt eszmények (alapelvek) összessége.

Példák vállalati értékekre

Nem minden vállalatnak ugyanazokkal az értékei, de vannak olyan vállalati értékek, amelyeket gyakrabban látunk, mint másokat.

 

A vállalati értékek alkalmazotti és ügyfélközpontúak, és a következőket tartalmazzák:

Sértetlenség

Megbízható-ság

Szenvedély

Alázatosság

Vezetés

Innováció

Együttműkö-dés és partnerség

Bátorság

Elszámoltat-hatóság

Egyensúly

Tulajdonjog

Kemény munka

Minőség

Idealizmus

Őszinteség

Tanulás

Önfegyelem

Eredmény-orientált

Sokféleség

Csapat-munka

Szórakozás

Méltányos-ság

Vásárlói élmény

Önbecsülés

Folyamatos fejlesztés

Alkalmazott fejlesztés

Egyszerűség

Önzetlenség

Ismert vállalati értékek

IKEA: Összetartozás – Költségtudatosság – Tisztelet – Egyszerűség
Adobe: Eredeti – Kivételes – Innovatív – Bevont
Facebook: A hatásra való öszpontosítás – Gyors haladás – Merészség – Nyitottság – Társadalmi értékek építése
Adidas: Teljesítmény –    Szenvedély – Integritás – Változatosság