ÉVES BESZÁMOLÓ

Az éves beszámoló egy olyan számviteli összeállítás, amely bemutatja az érdekelt felek (tulajdonosok, befektetők, hitelezők) számára egy vállalkozás vagyoni helyzetét és eredményességét egy adott üzleti év lezárultával. Az éves beszámolót letétbe kell helyezni a cégbíróságon, tartalma nyilvános.

A magyar számviteli törvény szerint az éves beszámoló tartalma:
 • mérleg
 • eredménykimutatás
 • kiegészítő melléklet
Az üzleti jelentés nem része az éves beszámolónak, de elkészítését szintén a számviteli törvény szabályozza. Az IFRS szerint a fentieken kívül az éves beszámolónak tartalmaznia kell még
 • a cash-flow kimutatást, illetve
 • a saját tőke változását is

A mérleg

A számviteli mérleg olyan kimutatás, amely egy adott időpontra vonatkozóan bemutatja a vállalkozás vagyonának összetételét (eszközök), valamint ezeknek a vagyonelemeknek a finanszírozási forrását (források). A vonatkozási időpont neve: a mérleg fordulónapja. A mérleg formája lehet:
 • kétoldalas (bal oldalon az eszközök, jobb oldalon a források)
 • lépcsős (az eszközök és források lejárat szerint vannak csoportosítva).

Az eredménykimutatás

Az eredménykimutatás arra szolgál, hogy az érdekelt felek (tulajdonosok, befektetők, hitelezők)
 • fel tudják mérni a vállalkozás teljesítményét egy adott időszakban
 • és ebből következtetéseket vonjanak le a jövőbeli teljesítményre nézve, illetve
 • megbecsüljék a jövőbeni kockázatokat
 • osztalékfizetésről dönthessenek
Az információ hasznosságának viszont megvannak a korlátai:
 • hiányoznak olyan tételek, amelyek fontosak a vállalkozás jövője szempontából de nehezen vagy egyáltalán nem számszerűsíthetőek (például munkavállalók szakképzettsége és lojalitása)
 • egyes értékek a használt könyvelési módszerektől függenek (például a készlet szintjének kimutatása FIFO vagy LIFO módszerrel)
 • egyes értékek becslés eredményeképpen jöttek létre (például az értékcsökkenés függ a tárgyi eszközök hasznos élettartamára vonatkozó feltételezéstől).
Az eredménykimutatást ezer forintra kerekítve, százmilliárd forint feletti adatok esetén, millióra kerekítve kell kimutatni. A kimutatást három oszlopot tartalmaz:
 • előző évi adatok
 • előző évek módosításai (ha revíziós, vagy önrevíziós megállapítás miatt szükséges)
 • tárgyévi adatok>
Az eredménykimutatás az alábbi eredménykategóriákat tartalmazza 2016 óta:
 • az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét
 • a pénzügyi műveletek eredményét
 • a szokásos vállalkozási eredményt
 • az adózás előtti eredményt
 • az adózott eredményt

A kiegészítő melléklet

A kiegészítő melléklet a gazdasági társaságok éves beszámolójához a magyar számviteli törvény előírásai szerint csatolandó, szöveges dokumentumfajta neve. Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. Tartalmaznia kell mindazokat a kiegészítő információkat, amelyek szükségesek a mérleg és eredménykimutatás megértéséhez.