KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A kft-re vonatkozó legfontosabb jellemzők

  • A Kft. jogi személyiséggel rendelkezik, az alapítóktól függetlenül, elkülönült vagyonnal jelenik meg a gazdasági forgalomban.
  • A társaság jegyzett tőkéjének neve a törzstőke, amely a tagok vagyoni hozzájárulásából (törzsbetét) áll.
  • A tag helytállása a társaság tartozásaiért korlátozott, azaz a törzsbetéten és a társasági szerződésben esetlegesen megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatáson (pl. mellékszolgáltatás, pótbefizetés) kívül – a törvényi kivételekkel – nem köteles helytállni a társasági vagyonból ki nem elégíthető tartozásokért.

A kft-re jellemző legfontosabb sajátosságok

  • A társaság tagja a polgári jog bármely alanya lehet, ha a társaság vagyonához törzsbetéttel járul hozzá; de nyilvános felhívás útján nem lehet toborozni a tagokat. Kft. csak zártkörű alapítással hozható létre, és csak zártkörű formában működhet.
  • A vagyoni viszonyokat tekintve tőkeegyesítő jellegű társaság, melyben a tagsági jogok foglalatát üzletrésznek nevezzük.
  • A személyes viszonyokat vizsgálva átmenetet képez a kkt. (lehetőség a személyes közreműködésre) és az rt. (tőkét összegyűjti, és a tag nem köteles helytállni) formák között.
  • A helytállás tekintetében főszabály szerint a tag kizárólag a társasággal szemben tartozik felelősséggel a törzsbetét szolgáltatásáért, egyébként a társasági vagyonból ki nem elégíthető tartozásokért helytállási kötelezettség nem terheli.
  • A korlátolt felelősségű társaság létesítő okirata a társasági szerződés.