Politica de confidențialitate

1. Introducere

Protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental și un subiect foarte important pentru Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România, care are calitatea de administrator al site-ului https://fixmakerspace.ro (denumit în continuare Site), așadar vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra, stoca și procesa datele tale în deplină concordanță cu Regulamentul GDPR, precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Scopul acestei politici este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele în calitatea ta de vizitator/ utilizator al Site-ului și/sau beneficiar al serviciilor/abonamnetelor noastre și în calitatea noastră de operator de date. De asemenea, parcurgând acest document vei ști care sunt drepturile tale și cum le poți exercita în mod legal. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste cu date personale. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Aceste informații sunt importante. Sperăm și te recomandăm să le citești cu atenție.

Este foarte important de menționat, că această Politică de confidențialitate se referă la activitatea asociației noastre în calitate de operator doar în cadrul proiectului ”Creăm împreună – Create To Gather” (ROHU-420), acronim ”Create2Gather”, denumit în continuare: Proiect.

Prin vizitarea Site-ului, înregistrarea la cursul e-learning, prin încheierea unui contract cu noi, sau prin interacțiunea cu noi prin orice mijloc și/sau prin intermediul oricărui canal de comunicare (e-mail, telefon, rețele de socializare etc), ești de acord cu această Politică de confidențialitate. Dacă nu ești de acord cu cele descrise în prezenta Politică de Confidențialitate, te rugăm să nu utilizezi serviciile noastre.

Ne rezervăm dreptul de a schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după publicarea lor pe Site.

2. Definiții

„GDPR”, „RGPD” sau „Regulamentul” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Operatorul sau Noi sau Asociațieînseamnă Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România care (fie singură, fie împreună, sau în comun cu alţi operatori de date) stabileşte scopurile pentru care şi modul în care datele cu caracter personal sunt sau urmează să fie prelucrate.

Persoană vizată reprezintă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către noi în calitate de operator, ca de exemplu clienți, potențiali clienți sau vizitatori ai site-ului.

Vizitator orice persoană care accesează site-ul https://fixmakerspace.ro/ indiferent de motiv, și are acces la conținutul acestuia, prin mijloacele de comunicare (spre exemplu formulare) puse la dispoziție de către Operator.

Utilizatoreste orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor sale personale.

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Consimțământ înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Proiect – proiectul ”Creăm împreună – Create To Gather” (ROHU-420), acronim ”Create2Gather”, care este inițiat de Asociația în parteneriat cu INNOVA (Agenția de Dezvoltare Regională și Inovare a Regiunii Marea Câmpie de Nord din Ungaria), care a fost selectat pentru finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria – Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere (Cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă), Prioritatea de investiții 8/b – Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice.

3. Despre noi

Asociația noastră este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiți și răspunde de datele tale cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Pentru că datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale. Vezi aici datele Asociației:

Denumire: Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România

Site web: www.rove.ro, https://fixmakerspace.ro/

Sediu: str. Oituz nr. 2 C, localitatea Diosig, comuna Diosig, județul Bihor

Cod fiscal: 18261599

Telefon: +40 770 163 920

E-mail: office@fixmakerspace.ro

4. Cine ești tu

Potrivit legislației, tu ești persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu noi în cadrul Proiectului, și ești o persoană vizată, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

5.  Angajamentul nostru

Protecția datelor tale personale este foarte importantă pentru noi, astfel colectăm, prelucrăm și păstrăm aceste date cu caracter personal prin respectarea următoarelor principii:

 • Principiul legalității, echității şi transparenţei- înseamnă că datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată.
 • Principiul limitării scopului- înseamnă că datele cu caracter personal trebuie să fie colectate numai în scopuri specificate, explicite și legitime, iar prelucrările ulterioare nu trebuie să se abată de la aceste scopuri.
 • Principiul reducerii la minimum a datelor- înseamnă că datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.
 • Principiul menținerii datelor actualizate asigură că datele cu caracter personal sunt corecte și sunt actualizate acolo unde este necesar.
 • Principiul limitării stocării datelor înseamnă că datele trebuie păstrate doar atâta timp cât sunt necesare pentru pelucrarea asumată.
 • Principiul integrității și confidențialității înseamnă că prelucrarea datelor personale trebuie făcută în cele mai proprii condiții de siguranță, care să includă protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

6. Ce date personale colectăm și de ce?

Asociația noastră colectează și prelucrează datele tale cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 • Înscriere și/ sau participare la cursul e-learning organizat în cadrul Proiectului

În cazul în care vrei să participi la cursul antreprenorial organizat de noi în cadrul Proiectului, trebuie să te înregistrezi pe paltforma e-learning. Pentru înregistrare este necesar să ne furnizezi datele tale de contact (numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail) și județul tău de reședință. În urma înregistrării vei deveni utilizator, și vei crea un cont pe Site-ul nostru, astfel noi vom prelucra și numele tău de utilizator.

Aceste date personale vor fi folosite pentru procesarea înscrierii tale la cursul e-learning, şi pentru a aveai acces la conținutul cursului antreprenorial.

Totodată, dacă ești din județul Bihor, datele tale personale vor fi trecute și în baza de date a grupului țintă a Proiectului. Așa cum ți-am prezentat și la început, suntem beneficiari ai unei finanțări europene, și avem anumite obligații contractuală față de finanțatorul Proiectului

Temeiul juridic al prelucrării în acest caz este consimțământul tău expres și neechivoc.

 • Solicitare informații/ rezervare abonament Fix Makerspace online

Abonamentele noastre nu pot fi achiziționate online. Dacă, în urma navigării pe Site oricare dintre serviciile noastre ți- a atras atenția, și vrei să afli mai multe detalii despre ele te invităm să completezi formularul nostru pregătit special pentru tine.

Atunci când completezi formularul ne furnizezi datele tale de contact (numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail) și informații despre proiectul tău personal, și/ sau despre locul tău de muncă și/sau despre afacerea ta.

Aceste date personale vor fi colectate și folosite de noi, pentru a te contacta și a-ți pregăti oferta de abonament care corespunde nevoilor tale și proiectului tău.

Temeiul juridic al prelucrării în acest caz este consimțământul tău expres și neechivoc.

 • Achiziționarea unui abonament Fix Makerspace și/sau executarea acestuia

Atunci când vrei să te abonezi la comunitatea Fix Makerspace (indiferent de tipul de abonamet ales ex. coworking, makerspace) este necesar semnarea unui contract de abonament. Pentru pregătirea și încheierea contractului de abonament te solicităm să ne furnizezi următoarele date personale: numele și prenumele, adresa de domiciliu, numărul și seria actului de identitate, CNP, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul contului bancar, funcția (în cazul în care semnezi contractul în calitate de reprezentant legal al unei persoane juridice), adresa IP- după caz, locul de muncă- după caz.

Aceste date personale vor fi colectate și prelucrate de noi, doar pentru încheierea contractului de abonament, și pentru executarea obligațiilor contractuale.

În acest caz prelucrăm datele tale cu caracter personal în temeiul încheierii și executării unui contract.

 • Contractare

Pe lângă abonamentele disponibile pe Site, îți oferim mai multe servicii (ex. organizare evenimente- cu diferite extra servicii, de închiriere echipamente, posibilitatea de înregistrare punct de lucru).

Atunci când vrei să beneficiezi de serviciile noastre este necesar semnarea unui contract. Pentru pregătirea și încheierea contractului te solicităm să ne furnizezi următoarele date personale: numele și prenumele, adresa de domiciliu, numărul și seria actului de identitate, CNP, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul contului bancar, funcția (în cazul în care semnezi contractul în calitate de reprezentant legal al unei persoane juridice), adresa IP- după caz, locul de muncă- după caz.

Aceste date personale vor fi colectate și prelucrate de noi, doar pentru încheierea contractului și pentru executarea obligațiilor contractuale.

În acest caz prelucrăm datele tale cu caracter personal în temeiul încheierii și executării unui contract.

 • Realizarea evidenței contabile

Pentru noi reprezintă o prioritate să desfășurăm activitățiile noastre în mod legal, corect și etic. Astfel vom încasa bani doar pe baza bonului fiscal/ facturii emise. Pentru completarea și emiterea facturii fiscale avem nevoie de datele tale de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu, CNP și/sau numărul și seria actului de identitate, denumirea locului de muncă- după caz, funcția- după caz)

Aceste date personale vor fi colectate și prelucrate de noi pentru realizarea evidenței contabile.

În acest caz prelucrăm datele tale cu caracter personal în temeiul executării unei obligații legale.

 • Executarea obligațiilor asumate în contractul de finanțare a Proiectului, implementarea Proiectului și efectuarea raportării periodice

Așa cum ți-am prezentat la prima parte a prezentei politici, spațiul Fix Makerspace se realizează din fonduri europene, în cadrul Programului Interreg RO-HU. În cadrul Proiectului noi, ne-am asumat atingerea anumitor rezultate și realizarea unor obiective specifice. Astfel, pentru ca să demonstrăm că am atins și am realizat cele asumate în cererea de finanțare a Proiectului avem anumite obligații contractuale față de finanțatorul acestuia. Printre altele avem și obligația de a întocmi și depune periodic rapoarte de activitate împreună cu documentele de suport ale acestuia. Anexele raportului în anumite caz poate conține diferite date personale (date de identificare, adresa de domiciliu, imagini foto/ video).

Astfel, sunt cazuri specifice, când vom prelucra datele tale personale și în acest scop.

Temeiul legal al prelucrării este îndeplinirea unei obligații contractuale și legale al Asociației, față de finanțatorul Proiectului.

 • Comunicare

Prelucrăm datele tale de contact (număr de telefon, adresa de e-mail, profilul de Facebook Messenger, Whatsapp) pentru realizarea comunicării între noi. Temeiul legal al prelucrării este consimțământul tău expres și neechivoc, iar în cazul în care te informăm în legătură cu abonamentul tău/ contractul tău, temeiul legal este îndeplinirea unei obligații contractuale.

 • Reclamă, marketing și publicitate

Atunci când completezi formularele noastre disponibile pe Site, ai posibilitatea de a te înscrie la Newsletter-ul nostru. În acest caz vom prelucra adresa ta de e-mail și pentru acest scop.

Temeiul juridic al prelucrării în acest caz este consimțământul tău expres și neechivoc.

 • Răspunderea la solicitările autorităților/instituților publice

Pe parcursul prelucrării și/sau stocării datelor tale personale pot exista cazuri neprevăzute, în care legea ne obligă la prelucrarea acestora, sau suntem obligați la prelucrarea acestora la cererea/ soliciatarea autorităților/ instituților publice.

 • Asigurarea securității datelor, spațiului și a bunurilor din Fix Makerspace

În interiorul spațiului Fix Makerspace sunt montate diferite sisteme de supraveghere, de control și de acces. Datele înregistrate prin aceste sisteme sunt destinate utilizării de către Asociația noastră, în scopul monitorizării accesului persoanelor în Fix Makerspace, al asigurării securității datelor, spațiilor și a bunurilor din Fix Makerspace, precum și în scopul prevenirii incidențelor.

Datele cu caracter personal prelucrate în acest scop, în cazul unei incident (furt de echipamente, furt de date) vor fi puse la dispoziția organelor judiciare și a altor instituții abilitate de lege să solicite aceste informații, la cererea expresă a acestora.

 • Apărarea drepturilor și a intereselor Asociației sau ale altor persoane

Datele tale cu caracter personal pot fi, de asemenea, prelucrate în cazul în care este necesar să se susțină un interes legitim al Asociației sau mai mult, al unei alte persoane, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale persoanei vizate.

În situația în care utilizăm interesul legitim, efectuăm o analiză a interesului legitim prin intermediul căreia punem în balanță interesul nostru și interesele tale. În situația în care prevalează interesele noastre, vom utiliza interesul legitim. În situația în care prevalează interesele tale, nu vom utiliza interesul legitim, iar în măsura în care nu reușim să identificăm un alt temei legal corect, nu vom efectua respectiva activitate de prelucrare.

 • Prelucrarea datelor în alte cazuri

Nu prelucrăm datele tale presonale pentru alte scopuri neprevăzute în prezentul document, fără a te informa şi/ sau după caz a obține consimțământul tău, conform prevederilor legale.

IMPORTANT!

Atunci când te rugăm să completezi datele personale pentru a îți oferi acces la anumite funcționalități sau servicii ale site-ului, vom marca unele câmpuri ca fiind obligatorii, deoarece acestea sunt informații de care avem nevoie pentru a îți putea furniza serviciul sau pentru a îți oferi acces la funcționalitatea respectivă.

Te rugăm să reții că, dacă decizi să nu ne furnizezi aceste informații, este posibil să nu poți finaliza înregistrarea ta ca utilizator sau să nu poți beneficia de aceste servicii sau funcționalități.

7. Unde stocăm și cât timp păstrăm datele personale?

Datele pe care le colectăm de la tine prin intremediul Site-ului sunt stocate în serverele pe teritoriul României, dar pot fi transferate și prelucrate într-o țară din Spațiul Economic European/ SEE. Orice transfer de acest fel al datelor tale cu caracter personal va fi realizată în conformitate cu legislația în vigoare.

Datele personale care sunt colectate pentru încheierea unui contract, și/sau pentru realizarea evidenței contabile, și/sau pentru executarea obligațiilor asumate în contractul de finanțare a Proiectului, implementarea Proiectului și efectuarea raportării periodice etc vor fi păstrate pe diferite sisteme/sapații de stocare online în forma scanată, iar originalele pe suport de hârtie în sediul sau biroul nostru.

Vom stoca datele tale cu caracter personal după caz: pe toată durata consimțământului tău, până la revocarea acestuia; pe toată perioada în care avem obligația legală și/sau contractuală de a prelucra datele, conform legislației incidente, atunci când prelucram datele în baza acestui temei; pe toată durata executării contractului la care ești parte; pe durata interesului nostru legitim, fară a depăși o perioadă rezonabilă de 5 ani; pe perioada de sustenabilitate a Proiectului; pe perioada stabilită de diferite norme juridice. Reții faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

La expirarea perioadei pentru care datele tale sunt stocate, acestea vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

8. Cum și cui transmitem datele tale?

Putem dezvălui datele tale, respectând legea aplicabilă, partenerilor de proiect, instituțiilor/ autoritățiilor publice, sau altor terți, cum ar fi firmele de contabilitate, finanțatorul Proiectului etc.

Deasemenea, anumite contracte încheiate între noi (Tu- persoana vizată și noi- APPAR) trebuie aprobate de către Proprietarul spațiului Fix Makarspace (Episcopia Romano- Catolică de Oradea). În acest caz contrcatul împreună cu anexele acestuia va fi trimis Proprietarului pentru aprobare. Exemplu: vrei să deschizi un punct de lucru la Fix Makerspace. Pentru realizarea acestuia ai nevoie de un contract de comodat, avizat de către prorietarul spațiului.

Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele tale să fie protejate. Te vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul tău sau alt temei juridic.

De exemplu, am putea furniza datele tale către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele tale nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt temei legal.

9. Cum protejăm securitatea datelor tale?

Înțelegem cât de importantă este securitatea datelor personale, așadar prelucrăm datele personale cu respectarea tuturor drepturilor tale, precum și prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestora împotriva accesului ilicit și neautorizat.

Pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, dezvăluirii sau accesului ilicit sau neautorizat aplicăm următoarele măsuri:

 • implementearea și revizuirea periodică a politicilor, procedurilor și instrucțiunilor de lucru destinate securizării prelucrării datelor cu caracter personal;
 • desemnarea utilizatori autorizați pentru operațiile de colectare și introducere de date cu caracter personal într-un sistem informațional. Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori autorizați desemnați de noi. În sistemul informațional se înregistrează numele persoanei care a făcut modificarea, data și ora modificării;
 • stabilirea intervalului de timp la care se vor executa copiile de siguranță ale bazelor de date cu caracter personal;
 • instruirea periodică și sistematică a tuturor angajaților care prelucrează date cu caracter personal;
 • limitarea accesului la datele cu caracter personal în conformitate cu principiile GDPR, astfel accesul la datele referitoare este permis personalului numai în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, fiind interzisă orice circulație necontrolată a lor în afara societății.
 • accesul securizat la aplicațiile și fișierele care conțin date cu caracter personal;
 • implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru garantarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice;
 • implementarea unor soluții tehnice pentru securizarea comunicațiilor care includ date cu caracter personal;
 • monitorizarea proceselor de transfer a datelor cu caracter personal și blocarea tentativelor de transfer neautorizate;
 • computerele de la care se accesează baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt în încăperi la care accesul este restricționat și au implementate soluții de protecție antivirus, antispam și firewall updatate la zi;
 • imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai în scopuri cerute de legile în vigoare.

Cu toate acestea, deși depunem eforturi constante pentru a asigura securitatea datelor pe care ni le încredințezi, este posibil să avem parte și de evenimente mai puțin fericite și să avem incidente/breșe de securitate. În aceste cazuri, vom urma cu strictețe procedura de raportare și notificare a incidențelor de securitate și vom lua toate măsurile necesare pentru a readuce situația la normal în cel mai scurt timp posibil.

10. Care sunt drepturile tale?

Dreptul la acces: ai dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine.

Dreptul la portabilitate: ori de câte ori prelucrăm datele tale cu caracter personal ai dreptul să obții transferul unei copii a datelor tale într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către tine sau către o altă parte (Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către un alt operator.). Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ai trimis.

Dreptul la rectificare: ai dreptul să soliciți rectificarea datelor tale cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă dorești să faci o modificare, va trebui să ne contactezi telefonic sau la adresa de e-mail office@fixmakerspace.ro.

Dreptul la ștergerea datelor: ai dreptul să ștergi oricând orice date cu caracter personal prelucrate, dacă acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate.

Dreptul de a te opune prelucrării bazate pe interes legitim.

Dreptul de a te opune marketingului direct.

Dreptul la restricționarea prelucrării: ai dreptul să soliciți ca noi să restricționăm procesul de prelucrare a datelor tale cu caracter personal.

Dreptul de a te adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor tale.

Dreptul de a depune plângere: în cazul în care vei considera că nu am reușit să-ți soluționăm toate cererile sau dacă nu ești mulțumiți de răspunsurile noastre, poți depune o petiție la instituțiile competente.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București,

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a te afecta dreptul tău de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, te rugăm să ne contactezi în prealabil, și îți promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Dacă vrei să exerciți drepturile o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: office@fixmakerspace.ro. Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, te vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției. Vom încerca să răspundem solicitării în termen de o lună. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.

Dispoziții finale

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, sau pentru orice altă informații ne poți scrie la adresa de e-mail: office@fixmakerspace.ro.

Îți mulțumim că ai citit politica noastră de confidențialitate și îți recomandăm să te alături comunității Fix Makerspace!