DESPRE PROIECT

ROHU-420 „CREATE TO GATHER”

PROIECTUL

FIX Makerspace este implementat în cadrul unui proiect al Asociației pentru Promovarea Afacerilor în România în parteneriat cu INNOVA Debrecen Ungaria, susținut de Programul Interreg V-A Romania-Ungaria prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, cu sprijinul Uniunii Europene şi al Guvernelor celor două state.

FIX coworking
FIX coworking

Proiectul ROHU-420 „Create To Gather” își propune să contribuie la obiectivul specific prioritar al programului: creșterea ocupării forței de muncă în Euroregiunea BHB (Bihor-Hajdú-Bihar), prin găsirea de soluții pentru problemele cheie identificate în domeniul industriilor creative – lipsa de competențe și cunoștințe antreprenoriale, lipsa de identitate bine definită și marketing, lipsa de produse cu valoare adăugată, rentabile și de calitate, cauzată de lipsa forței de muncă instruite și a spațiului de lucru și de echipamente și facilități potrivite.

Toate aceste probleme identificate influențează în comun piața locală și industriile creative, astfel acestea au un efect negativ asupra creșterii economice a zonei transfrontaliere.

Activitățile proiectului vor contribui la obiectivul specific prioritar al programului printr-o intervenție transfrontalieră extrem de complexă, care va avea efecte pozitive asupra ocupării forței de muncă locale pe termen lung, deoarece inițiativele comune de ocupare vor fi repetate în mod regulat și susținute chiar și după finalizarea proiectului, în special a celor care încurajează activitatea independentă, antreprenoriatul și crearea de afaceri în cadrul hub-urilor creative. Rezolvarea problemelor va ajuta la întărirea întreprinderilor, la dezvoltarea produselor și serviciilor, la creșterea veniturilor și, ca urmare la crearea unor noi locuri de muncă în Euroregiunea BHB.

REZULTATE

Outputurile principale ale proiectului sunt:

1.

Brand nou și strategie de marketing comună pentru Euroregiunea BHB care se adresează produselor și serviciilor industriilor creative;

2.

O rețea de operatori din industria creativă și forță de muncă nou instruită în industria creatoare;

3.

Spațiu de lucru pentru industriile creative din Oradea și Debrecen pentru profesioniștii din industriile creative pentru a facilita și stimula crearea de produse și servicii cu valoare adăugată în județele Bihor și Hajdú-Bihar;

4.

Formări antreprenoriale transfrontaliere prin e-learning

5.

Platforma transfrontalieră care prezintă produsele și serviciile operatorilor industriilor creative în Euroregiunea BHB;

6.

Cadrul strategic comun de formare și dezvoltare pentru creșterea favorabilă ocupării forței de muncă a Euroregiunii BHB în industriile creative;

DATE PROIECT

Interreg V-A Romania-Hungary
Axă prioritară: PA3 – Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității transfrontaliere a forței de muncă (Cooperare în ocuparea forței de muncă);
Prioritate de investiție: SO8/b – Creșterea numărului de locuri de muncă în zona eligibilă;
Cod proiect: ROHU-420;
Titlu proiect: „Create to Gather”;
Valoarea investiției: 1 132 937,85 EUR
Parteneri proiect: Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România, Oradea și INNOVA, Debrecen

LINK-URI UTILE